Hotarari

Bugetul local pentru anul 2011 – rectificat

[dg]         CENTRALIZAT_29.04 DEZVOLTARE_29.04 FUNCTIONARE_29.04 Lista investitii 2011

Bugetul local pentru anul 2011 – rectificat

[dg]         BUGET 2011 RECTIFICAT MARTIE CENTRALIZAT BUGET 2011 RECTIFICAT MARTIE DEZVOLTARE BUGET 2011 RECTIFICAT MARTIE FUNCTIONARE Corbu_sinteza primarii cu plati restante trimestrul 1 2011

Bugetul local pentru anul 2011

[dg]         BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 – DEZVOLTARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 CENTRALIZAT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011- FUNCTIONARE

HCL Decembrie 2010

[dg]         privind acordarea folosinţei terenului ce reprezintă De 608 doamnei Munteanu Aurora Gabriela pe durata executării lucrărilor de racordare la centrala eoliană aparţinând S.C. Servoplant Eco Energie S.R.L

HCL Noiembrie 2010

[dg]         CONTRACT DE ÎNCHIRIERE BALON privind alocarea unei sumei de 36.000lei pentru sarbatorile de iarna privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica a unor terenuri intravilane ce fac parte

HCL Septembrie 2010

[dg]         privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică a unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa în temeiul prevederilor art.15 lit.,,c” din

HCL August 2010

[dg]         privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare acreditarii compartimentului de asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea organ privind aprobarea Regulamentului de

HCL Iulie 2010

[dg]         privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Realizare retea electrica LEA-JT 0,4kV comuna Corbu zona lotizata” privind aprobarea

HCL Mai 2010

[dg]         privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei Locale de fond Funciar privind aprobarea externalizarii aactiv de inventariere privind aprobarea externalizarii activitãþii de inventariere din cadrul

HCL Aprilie 2010

[dg]         privind acordarea distinctiei ,,Gheorghe Lazãr clasa a-II-a ,, doamnei Borandã Janeta Violeta privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice pentru lucrarea

HCL Martie 2010

[dg]         privind aprobarea bugetului local al comunei Corbu , judeþul Constanþa pe anul 2010 privind aprobarea concesionãrii , fãrã licitaþie publicã , a unor terenuri intravilane ce fac

HCL Ianuarie 2010

[dg]         ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CORBU – IANUARIE 2010 caiet sarcini salubritate corbu CODUL DE CONDUITA AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL

HCL Decembrie 2009

[dg]         privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu privind aprobarea aderarii unor noi unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvlotare Intercomunitara Apa-Canal Constanta privind aprobarea strategiei de

HCL Octombrie 2009

[dg]         privind aprobarea actului aditional nr.12009 la contractul de administrare nr. 2627.02.2008 încheiat între RAJDP Constanta si Consiliul local al comunei Corbu privind aprobarea actului aditional nr.82009 la

HCL Septembrie 2009

[dg]         privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier local a domnului Andreef Stefan privind aprobarea studiului de fezabilitate întocmit de SC ALFA BIT SRL si a

HCL August 2009

[dg]         privind aprobarea însusirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu , judetul Constanta privind aprobarea modificarii HCL

HCL Iulie 2009

[dg]         privind completarea HCL nr. 11917.07.2008 privind stabilirea si aprobarea unor masuri de sanctionare legate de exploatarea domeniului public al comunei Corbu privind aprobarea închirierii a 5(cinci) grupuri

HCL Iunie 2009

[dg]         privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Chirila Frosa privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu privind aprobarea întocmirii documentatiei tehnico-economice P.U.D. –amenajare han turistic

HCL Mai 2009

[dg]         H 56-privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.68811.08.1999 încheiat între SC Lafarge Ciment (România) SA si Primaria comunei Corbu H 58-privind modificarea HCL nr.18122.11.2007 H 59 –

HCL Februarie 2009

[dg]         privind modificarea HCL nr 113-17072008 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri intravilane in conformitate cu prevederile Legii nr.15-2003 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica

HCL Ianuarie 2009

[dg]         privind aprobarea achizitionarii a 6.000 l benzina si 36.000 l motorina privind aprobarea completarii H.C.L. nr. 5818.04.2008 privind aprobarea Contractului de comodat incheiat cu Asociatia pentru Dezvoltare

HCL Decembrie 2008

[dg]         privind acceptarea donatiei facuta de S.C.SPICUL S.A. ce are ca obiect imobilul -constructie cu denumirea ,,Mo privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu.doc privind aprobarea

HCL Noiembrie 2008

[dg]         privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei Locale de Fond Funciar -.doc privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei Locale de Fond Funciar.doc

HCL Octombrie 2008

[dg]         privind aprobarea Acordului colectiv de munca incheiat intre Primaria comunei Corbu si salariatii functionari privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a suprafetei de 225 mp situata pe

HCL August 2008

[dg]         privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarea privind aprobarea inchirierii directe a terenului in suprafata de 1.600 mp aferent cazematei nr.1 precum s privind aprobarea infiintarii ,,Asociatiei de

HCL Iulie 2008

[dg]         privind acceptarea donatiei facuta de S.C.TRANSELCOM S.R.L. catre Consiliul Local al comunei Corbu privind aprobarea inchirierii directe a imobilului reprezentand Magazie in suprafata de 288 mp situat

HCL Iunie 2008

[dg]         HCL privind modificarea H.CL. nr.9026.06.2008 referitoare la suplimentarea domeniului privat al comunei Corbu cu

HCL Ianuarie 2008

[dg]         privind acordarea unui ajutor social numitei Ilie Elena privind aprobarea intocmirii documentatiei in vederea demararii lucrarii ,,Demolarea garajului vechi si a aprivind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice in