2,086 afisari

Anunt privind intentia de elaborare PUZ “Introducere in intravilan si lotizare pentru realizarea unui complex turistic”

ANUNT PRIVIND
INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
,,INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ŞI LOTIZARE PENTRU REALIZAREA UNUI COMPLEX TURISTIC,
localitatea Corbu, comuna Corbu, jud. Constanta

PRIMĂRIA COMUNEI CORBU anunta initierea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea proiectului de investitie ,,INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ŞI LOTIZARE PENTRU REALIZAREA UNUI COMPLEX TURISTIC, localitatea Corbu, comuna Corbu, jud. Constanta, pe un teren in suprafata de 22.520 mp, situat in extravilanul comunei Corbu, parcela A266/8/5, judetul Constanta.

Initiator PUZ :
MENADI ANIŞOARA, cu domiciliul în oraş Năvodari, str. Constanţei, bl. H4, sc. B, ap. 31, jud. Constanţa

Proiectant:
S.C. CONCRETE DESIGN, cu sediul în Constanţa
Persoana responsabilă din partea proiectantului : PĂTRU ILINCA.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI Privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal in perioada 12.11.2013 – 14.11.2013

Persoana responsabila pentru coordonarea informarii si consultarii publicului din cadrul Primariei Corbu este: doamna Zoe-Eleonora Papazicu, ce poate fi consultata la sediul Primariei Corbu, Str. Principala, Nr.38, de luni pana vineri intre orele 09-12, la tel 0241/765105.
Observatiile sunt necesare in vederea punerii in dezbatere publica a propunerilor pentru stabilirea unei prime versiuni a planului urbanistic zonal.

Raspunsul la observatiile transmise va fi afisat la sediul Primariei Corbu si publicat online de autoritatea publica locala pe adresa: www.primariacorbu.ro, conform prevederilor legale.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobare:

1. Etapa de informare si consultare – realizata prin prezentul anunt in perioada 12.11. – 14.11.2013

2. Etapa implicarii publicului in elaborarea propunerilor planului urbanistic zonal, in perioada 15.11.2013 – 29.11.2013, prin posibilitatea publicului de a consulta documentatia aferenta planului urbanistic zonal si de a formula opinii si propuneri, notificarea proprietarilor direct afectati cu privire la intentia de elaborare P.U.Z., etc.

3. Etapa implicarii publicului in etapa aprobarii – in care, in urma parcurgerii tuturor celorlalte opinii, va fi elaborata varianta finala a planului, ulterior intocmindu-se un raport al informarii si consultarii publicului ce va face parte integranta din documentatiile de aprobare P.U.Z. Dupa intocmirea Raportului de informare si consultare a publicului se va publica anuntul privind elaborarea proiectului de HCL si se va respecta termenul de 30 de zile prevazut de Legea 544/2001.

4. Etapa monitorizarii implementarii Planului Urbanistic Zonal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*