1,111 afisari

MEMORIU DE PREZENTARE – “Racordarea la reteaua electrica Parc Cismea zona Sud, comuna Corbu, judetul Constanta ”

Pentru racordarea la reteaua electrica a parcului cismea, dotat cu statie de pompare pentru irigat, se va construi un racord aerian de 20 kV in lungime de 13 m, un stalp cu separator , racordat din LEA 20 kV – L 4400 existenta si un post de transformareaerian amplasat pe trotuarul strazii I. Stanei.
Lucrarea se va executa in conformitate cu proiectul tehnic, caietul de sarcini, normativele de specialitate in vigoare si cu prevederile sistemului calităţii.
După terminarea lucrărilor se vor reface spatiile afectate care vor fi aduse la starea iniţiala.
Lucrarea nu are impact negativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.
Proiectul este necesar pentru alimentarea cu energie electrica a dotarilor parcului cismea din comuna Corbu jud. Costanta.
In plansa IE 1 este prezentata reteaua electrica pentru alimentarea cu energie electrica a parcului Cismea din comuna Corbu.