1,190 afisari

Anunt privind intentia de elaborare PUZ

 PRIMĂRIA COMUNEI CORBU
anunta initierea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea proiectului de investitie
,,INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN PENTRU REALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE CU TEREN DE FOTBAL,
SALĂ DE SPORT ŞI SPAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI RECREATIVE”,

pe un teren in suprafata de 20.500 mp, situat in extravilanul comunei Corbu,
sola 85, parcela A423, judetul Constanta.

 

Initiator PUZ : PRIMĂRIA COMUNEI CORBU, cu sediul în str. Principală, nr. 38, localitatea Corbu, com. Corbu, jud. Constanţa.
Proiectant:  S.C. STUDIO ARHIS SCM, cu sediul în Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 172, bl. MD14, jud. Constanţa
Persoana responsabilă din partea proiectantului : Sîrbu Constantin, tel. 0742/156548

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal in perioada  12.09. 2013 – 16.09.2013

Persoana responsabila pentru coordonarea informarii si consultarii publicului din cadrul Primariei Corbu este: doamna Zoe-Eleonora Papazicu,  ce poate fi consultata  la sediul Primariei Corbu, Str. Principala, Nr.38,  de luni pana vineri intre orele 09-12, la tel 0241/765105.

Observatiile sunt necesare in vederea punerii in dezbatere publica a propunerilor pentru stabilirea unei prime versiuni a planului urbanistic zonal.

Raspunsul  la observatiile transmise va fi afisat la sediul Primariei Corbu si publicat online de autoritatea publica locala pe adresa: www.primariacorbu.ro, conform prevederilor legale.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobare:

1. Etapa de informare si consultare – realizata prin prezentul anunt in perioada  12.09.2013 – 16.09.2013

2. Etapa implicarii publicului in elaborarea propunerilor planului urbanistic zonal, in perioada 17.09.2013 – 11.10.2013,  prin posibilitatea publicului de a consulta documentatia aferenta planului urbanistic zonal si de a formula opinii si propuneri, notificarea proprietarilor direct afectati cu privire la intentia de elaborare P.U.Z., etc.

3. Etapa implicarii publicului in etapa aprobarii – in care, in urma parcurgerii tuturor celorlalte opinii, va fi elaborata varianta finala  a  planului, ulterior intocmindu-se un raport al informarii si consultarii publicului ce va face parte integranta din documentatiile de aprobare P.U.Z. Dupa intocmirea Raportului de informare si consultare a publicului se va publica anuntul privind elaborarea proiectului de HCL si se va respecta termenul de 30 de zile prevazut de Legea 544/2001.

4. Etapa monitorizarii implementarii Planului Urbanistic Zonal.

 

Arhitect Sef,
Zoe – Eleonora Papazicu