3,081 afisari

Achizitie servicii de prindere, transport si gestionare a cainilor fara stapan

CATRE OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

 1. Autoritatea contractantă, Comuna CORBU, persoana juridica romana cu sediul Strada Principala Nr. 38, Telefon/Fax : 0241-765100 , 0241-765105, Judetul Constanta, Romania,  Cod Unic de Inregistrare 4707714, va invita sa participati, prin depunerea de oferte, in vederea achizitionarii prin cumparare directa de: „Servicii de prindere, transport si gestionare a cainilor fara stapan de pe domeniul public al Comunei CORBU” , in conformitate cu prevederile legale si cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini anexat.

Durata contractului: 12 luni.

 2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: cumparare directa, cu intocmirea in prealabil a unui studiu de piata, in conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Codul CPV: 85200000-1 – Servicii veterinare;

 4. Limba de redactare a ofertei: limba romana;

 5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

 6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;

 7. Pretul ofertei este ferm in lei. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Oferta financiara va preciza pretul unitar in lei / animal capturat si predat, fara T.V.A. Numarul aproximativ de caini, pentru care seface oferta este de 200. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:

  • Certificat de inregistrare;
  • Avizul organelor sanitar – veterinare pentru :

– substantele de imobilizare folosite la capturarea câinilor foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, in cazul utilizarii armelor pentru captură cu săgeată care utilizează gazul carbonic comprimat sau cartuşe cu percuţie pentru propulsarea unor seringi sau săgeţi care permit injectarea câinilor cu produse imobilizante.

adapostul cainilor fara stapan;

vehiculele pentru transportul cainilor;

autorizatia, eliberata in temeiul dispozitiilor Legii nr. 295 / 2004, republicata, privind regimul armelor si munitiilor , in cazul utilizarii armelor pentru captura cu sageata care utilizează gazul carbonic comprimat sau cartuşe cu percuţie pentru propulsarea unor seringi sau săgeţi care permit injectarea câinilor foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, cu produse

 8. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica : 50.000 lei.

 9. Sursa de finantare a contractului care urmeaza a fi atribuit: bugetul local;

 10. Modalitati de plata: plata se va efectua cu O.P., in contul operatorului economic, in perioada 24-31 ale lunii, conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza facturii fiscale si a procesului verbal de capturare, inregistrate la Secretariatul institutiei;

 11. Oferta se va transmite pe fax la numarul: Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 sau in plic sigilat la Primaria Comunei Corbu , cu sediul in Str. Principală Nr. 38,  Loc. Corbu,  Jud. Constanţa,  Cod poştal 907085 sau prin e-mail la: e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

 12. Data limita pentru transmiterea ofertei: 25.05.2015, orele 16:30.

 13. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0241 765 100, interior 112, Compartiment Achizitii Publice.

Cu speranta unei bune colaborari, va multumim anticipat pentru oferta.


CAIET DE SARCINI

Privind contractarea serviciilor de prindere, transport si gestionare a cainilor

fara stapan de pe domeniul public al Comunei CORBU

 

1.Date despre autoritatea contractanta

 Denumire: Comuna CORBU, cu sediul Strada Principala Nr. 38; Judetul Constanta, Romania,  Cod Unic de inregistrare 4707714

Telefon/Fax : 0241-765100 , 0241-765105secretariat@primariacorbu.ro ; www.primariacorbu.ro

 2. Obiectul achizitiei:

Prestarea serviciilor de prindere, transport si gestionare a cainilor fara stapan de pe domeniul public al Comunei Corbu, care presupune:

– capturarea si strangerea cainilor fara stapan de pe domeniul public al Comunei Corbu;

activitatea de capturare si strangere a cainilor se va desfasura cu respectarea prevederilor din Anexa nr. 2 – norme privind capturarea si transportul cainilor din O.U.G. nr. 155 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

– ingrijirea cainilor, deparatizarea, vaccinarea, sterilizarea si inregistrarea lor intr-o evidenta unica;

– eutanasierea cainilor fara stapan care sunt bolnavi cronici si incurabili, de catre personal specializat al unitatii sanitar veterinare cu care operatorul economic are contract de prestari de servicii, cu respectarea prevederilor din Anexa nr. 3 – Eutanasierea cainilor, din O.U.G. nr. 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 3. Valoarea estimata: 50.000 lei, fara T.V.A.

 4. Sursa de finantare: bugetul local.

 5. Descrierea activitatii

Activitatea consta in efectuarea urmatoarelor operatii distincte:

  • capturarea, transportul si predarea cainilor fara stapan;
  • deparatizare interna si externa;
  • sterilizare;
  • tratament medical pe durata cazarii;
  • eutanasiere, unde este cazul.

Prestarea serviciului de ecarisaj se realizeaza prin instituirea de norme privind capturarea, transportul, tratament medical pe durata cazarii, sterilizarea si dupa caz, eutanasierea animalelor fara stapan care nu au fost revendicate sau adoptate in conditiile si termenele stabilite prin O.U.G. nr. 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare sau care sunt bolnave cronice si incurabile.

Numarul aproximativ de caini pentru care se va intocmi oferta este de 200.

 5.1. Capturarea cainilor fara stapan:

Activitatea de capturare se va realiza:

a) in baza solicitarilor scrise emise de catre Primaria Corbu;

b) in baza reclamatiilor de la persoanele fizice sau juridice;

c) prin actiuni proprii de control pe domeniul public: strazi, parcuri, ghene de gunoi, etc.

 5.2 Cerinte privind activitatea de capturare

a) capturarea cainilor se va face de catre personal angajat al operatorului economic, care trebuie sa fie format din persoane instruite in acest sens;

b) capturarea cainilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care captureaza cainii fara stapan vor fi in mod obligatoriu vaccinate antirabic;

c) persoanele care captureaza cainii vor lucra in echipe cu crose speciale sau cu plase.

Pentru capturare se vor folosi crose speciale formate din tije din aluminiu, avand la capat o bucla care poate sa gliseze sau care se poate strange in jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa tina cainele la distanta sis a il poata manipula. Bucla trebuie fixata la largimea dorita, pentru a se evita strangularea cainelui, mecanismul de declansare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui in caz de urgenta sau atunci cand este pus intr-o cusca. Deasemenea cainii mai pot fi capturati cu ajutorul custilor –

capcana, in care se introduce mancare si care sunt dotate cu usi mobile care cad dupa intrarea cainelui in cusca, aflate pe sol si apoi incarcate in autovehicul;

d) Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi cu ajutorul armelor pentru captură cu săgeată care utilizează gazul carbonic comprimat sau cartuşe cu percuţie pentru propulsarea unor seringi sau săgeţi care permit injectarea câinilor cu produse imobilizante; (eliberate in temeiul dispozitiilor Legii nr. 295 / 2004 privind regimul armelor si munitiilor) Se vor utiliza hidroclorura de ketamină şi xylazina.

Injectarea pe cale intramusculară a celor două produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, şi fiind puţin periculoasă pentru trecători.

e). O altă asociere de produse foarte eficientă – etorfină cu acepromazină – poate fi folosită cu respectarea legislaţiei în vigoare.

f) Armele de captură nu pot fi utilizate pentru capturarea căţeilor, aceştia putând fi

răniţi grav.

g). autovehiculele de transport trebuie sa fie inchise de tip camioneta, bine ventilate, astfel incat sa ofere animalelor siguranta, securitate si protectie impotriva intemperiilor naturii si aerisire adecvata.

h) vehiculele vor fi curate si vizbil marcate cu urmatoarele elemente: denumirea firmei de capturare, textul Servicii de ecarisaj, numerele de telefon ale firmei.

h) autovehiculele vor fi dotate cu urmatorul echipament: plasa, scara, custi metalice sau din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim ajutor.

i) soferii autovehiculelor vor fi instruiti sa acorde ajutor cainilor bolnavi si raniti.

i) fiecare animal trebuie sa aiba o cusca separata, dar in conditii speciale (de exemplu caini docili de talie mica, sau piu) pot fi acceptate maximum 2 animale in aceeasi cusca;

j) custile vor fi confectionate din materiale solide, de diverse dimensiuni, acestea trebuind sa fie mai lungi decat corpul animalului;

k) pentru animalele bolnave vor exista custi separate.

l) se interzice efectuarea eutanasiei in vehiculele de transport.

 5.3.Predarea animalelor capturate.

a) cainii capturati vor fi transportati in vederea predarii, la adapostul special amenajat, autorizat in conformitate cu prevederile legislatiei sanitar – veterinare.

 5.4.. Tratamente medicale si identificare

 a) animalele vor fi examinate medical de catre medicul veterinar, care va evalua starea lor de  sanatate. Animalele ce necesita tratament de urgenta, de exemplu accidentare, bolnave, etc., vor fi examinate si tratate de medical veterinar al adapostului. Toate animalele care intra in adapost vor fi obligatoriu deparazitate, vaccinate antirabic.

b) zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi inregistrat in fisa individuala si in registrul central.

c) examinarea medicala si tratamentul medical se vor face de catre medical veterinar al adapostului sau in lipsa acestuia, de catre tehnicianul veterinar.

d) se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoasca semnele de boala si sa le aduca la cunostinta personalului veterinar.

e) tratarea cainilor se va face intr-un spatiu cu destinatia de chirurgie sau in mai multe spatii, in functie de capacitatea centrului, spatii care vor respecta normele sanitar veterinare in vigoare, In aceste sali se vor efectua interventiile chirurgicale de sterilizare a animalelor, precum si eutanasierea.

 5.5.. Eutanasierea (daca este cazul)

 Eutanasierea cainilor (daca va fi cazul) se va face numai de catre un medic veterinar care poseda atestatul de libera practica, eliberat de Colegiul medicilor veterinar, cu substantele prevazute de legislatia in vigoare si prin procedeele acceptate de normele sanitar veterinare. Se vor eutanasia prima data animalele care prezinta boli cornice incurabile. Este interzisa uciderea cainilor de catre alte persoane sau prin alte metode decat cele prevazute in anexa nr. 3 din O.U.G. nr. 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.6. Eliberarea animalelor

Eliberarea animalelor pentru persoanele fizice sau juridice sau pentru organizatiile de protectie a animalelor, daca fac dovada ca poseda adaposturi amenajate conform normelor sanitar veterinare in vigoare si daca au asigurata asistenta medicala veterinara calificata si autorizata. Inainte de eliberare, cainii vor fi sterilizati, vaccinati antirabic si tatuati.

 6. Obligatiile prestatorului

a) sa presteze serviciul cu respectarea tuturor cerintelor indicate in Capitolul 5 (5.1. – 5.6.)

b) prestatorul isi asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de protectia muncii specifice acestei activitati si de vaccinarea antirabica a personalului;

c) sa asigure echipament de protectie adecvat;

d) sa aiba avizul organelor sanitar – veterinare pentru substantele de imobilizare folosite la capturare, pentru adapostul cainilor fara stapan cat si pentru vehiculele pentru transportul cainilor;

e) sa captureze numai cainii aflati pe domeniul public al comunei Corbu;

f) sa emita factura fiscala pentru numarul de caini capturati, in baza procesului verbal de capturare.

g) are obligaţia să permită vizitarea adăpostului de către reprezentanţii presei şi organizaţiilor neguvernamentale, cu permisiunea de înregistrare foto-video. Accesul presei este permisă numai împreună cu reprezentanţii desemnati de Primăria Corbu.

 7. Obiective de exploatare

 Obiectivele pe care trebuie sa le atinga prestarea serviciului de ecarisaj sunt urmatoarele:

– satisfacerea cerintelor si nevoilor comunitatii;

– protectia si conservarea mediului natural;

– mentinerea canditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica;

– imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor.

8. Cantitati de lucru

Se vor captura cainii fara stapan de pe domeniul public al comunei Corbu ( strazi, parcuri, ghene de gunoi), precum si de la persoanele fizice sau juridice, la cererea scrisa a acestora, costurile fiind suportate de catre solicitanti.

Cainii capturati se vor supune la urmatoarele tratamente:

– deparazitare;

– sterilizare;

– tratament medical pe durata cazarii;

– eutanasiere, unde este cazul.

9. Oferta financiara prezentata, va preciza pretul unitar in lei / animal capturat si predat,

fara T.V.A. Deasemenea oferta financiara va preciza:

– pretul unitar in lei / animal deparazitat;

– pretul unitar in lei/ animal sterilizat;

– pretul unitar in lei / animal caruia i se aplica tratament medical pe perioada cazarii in adapost (vaccinat);

– pretul unitar in lei / animal eutanasiat.

Numarul aproximativ de caini pentru care se face oferta este de 200.

 10.Dotari cu personal – utilaje.

 Operatorul este obligat sa detina minim un autovehicul amenajat special pentru transportul cainilor capturati. Vehiculele trebuie sa ofere animalelor siguranta, securitate, protectie impotriva intemperiilor naturii si aerisire adecvata. Fiecare animal trebuie sa aiba o cusca separate, in conditii speciale fiind acceptate max. 2 animale. Trebuie sa existe o cusca separate pentru animalele moarte si custi separate pentru animalele bolnave.

Operatorul economic este obligat sa asigure personal calificat, pentru efectuarea programului de activitati stabilit prin caietul de sarcini.

 11. Dispozitii finale

 Programul prestatiilor se va stabili de operator tinand cont de prevederile caietului de Sarcini. Beneficiarul serviciului va verifica modul de efectuare a prestatiei. Activitatea de ecarisaj se va desfasura cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 155/2001 privind programul de gestionare a cainilor fara stapan, cu modificarile si completarile ulterioare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*