1.343 afisari

Anunt angajare

 PRIMĂRIA COMUNEI CORBU
ANUNŢĂ : 

 

              In conformitate cu prevederile art. 57 din Legea 188/1999 (r2)  privind Statutul Functionarilor Publici, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria comunei Corbu, judetul Constanta, organizeaza in perioada 02. – 03.09.2013 concurs pentru ocuparea a 2 funcţii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu , astfel:

            2 posturi Inspector clasa I , grad profesional asistent, Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara 

Condiţii specifice :

  •  studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă
  •  vechime minima de 1 ani in specialitatea studiilor
  • cunostinte de operare calculator – nivel mediu

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Corbu astfel:

  • 02.09.2013, ora 10 – proba scrisa
  • 03.09.2013, ora 12 – interviul         

            Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Art. 54 din Legea nr. 118/1999 republicata (r2) privind Statutul Functionarilor Publici.

            Dosarele de inscriere la concurs se pot depune până la data de 19.08.2013, orele 14.00 , la sediul Primăriei comunei Corbu .

             Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de Art. 49 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008.

Primar ,
Gălbinaşu Marian