831 afisari

Anunt privind colectarea deseurilor in Comuna Corbu

Pentru o bună funcționare a serviciului de colectare selectivă a deșeurilor, vă rugăm să respectați destinația pubelelor și categoria de deșeuri depozitate în acestea.

PUBELELE CARE CONȚIN DEȘEURI AMESTECATE, SAU ALTE DEȘEURI DECÂT CELE ACCEPTATE NU VOR FI RIDICATE

Nu se colectează:

  • GUNOI DE GRAJD
  • CENUȘĂ
  • MOLOZ
  • RESTURI VEGETALE
  • PIETRIȘ, PĂMÂNT, ETC

 Colectarea deșeurilor amestecate duce la costuri foarte mari și la imposibilitatea predării acestor deșeuri la stațiile de sortare și depozitare.

De asemenea, din cauza acumularii restantelor la plata taxei de salubrizare, colectarea deseurilor va fi oprita pentru persoanele care inregistreaza datorii mai mari de 50 lei.