932 afisari

Anunt angajare

Primăria comunei Corbu, judeţul Constanţa cu sediul în comuna Corbu, strada Principală nr. 38, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante, sofer I , clasa III , în cadrul Compartimentului Salubrizare, dupa urmatorul program:

 • 10.2016, ora 10:00- proba scrisă;
 • 11.2016, ora 10:00 – proba practica;
 • 11.2016, ora 10:00 – interviul .

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • Studii medii absolvite cu diploma;
 • Permis de conducere categariile B, C, D, E;
 • Vechime minimă 10 ani ;
 • Atestat profesional pentru transpot rutier de marfuri;

Dosarele de înscriere  trebuie să cuprindă următoarele :

 • Cerere de înscriere
 • Actul de identitate – original şi copie
 • Diplomă de absolvire – original şi copie
 • Carnet munca sau adeverintă care să ateste vechimea în munca
 • Cazierul judiciar – original
 • Cazier auto – original
 • Adeverinţă care atestă starea de sănătate – original
 • Declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică
 • Curriculum vitae
 • Permisul de conducere – original şi copie
 • Atestat profesional pentru transport rutier de marfuri – original şi copie

Dosarele se depun până în data de 21.10.2016, ora 16.00 la sediul Primăriei comunei Corbu – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane .

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;

 1. Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Legea nr. 477/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului 2006 de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIMAR,

Galbinasu Marian

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*