Hotarari ale Consiliului Local al Comunei Corbu – 2016

 • pdf HCL Nr. 1
  HCL privind constituirea comisiei de validare a Consiliului Local
  Dimensiune fișier: 357 KB Descărcări: 203
 • pdf HCL Nr. 2
  HCL privind validarea mandatelor consilierilor
  Dimensiune fișier: 594 KB Descărcări: 198
 • pdf HCL Nr. 3
  HCL privind constituirea Consiliului Local
  Dimensiune fișier: 527 KB Descărcări: 193
 • pdf HCL Nr. 4
  HCL privind desemnarea presedintelui de sedinta
  Dimensiune fișier: 389 KB Descărcări: 181
 • pdf HCL Nr. 5
  HCL privind alegerea Viceprimarului
  Dimensiune fișier: 353 KB Descărcări: 195
 • pdf HCL Nr. 6
  HCL privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
  Dimensiune fișier: 537 KB Descărcări: 188
 • pdf HCL Nr. 44
  HCL privind aprobarea însusirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu
  Dimensiune fișier: 398 KB Descărcări: 222
 • pdf HCL Nr. 46
  HCL privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului Intocmire P.U.Z. Introducere in intravilan trup izolat si parcelare teren ansamblu rezidential - parcela A 575/4-lot 2, sola 113 in suprafata de 8.400 mp beneficiar Runcan Virgil
  Dimensiune fișier: 241 KB Descărcări: 209
 • pdf HCL Nr. 47
  HCL privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local Corbu pe Trimestrul III, anul 2016
  Dimensiune fișier: 247 KB Descărcări: 189
 • pdf HCL Nr. 48
  HCL privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.30/10.05.2016 referitoare la concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa în temeiul prevederilor art.15 lit."c" din Legea nr.50/1991, republicată
  Dimensiune fișier: 246 KB Descărcări: 227
 • pdf HCL Nr. 49
  HCL privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.- "Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare terenansamblu rezidential (locuire si dotari aferente), parcelele A 573/16+A573/17/2+A573/17/3+A573/18, A573/19, sola 112 in suprafata de 70.000 mp investitori privati prin reprezentant Pirlea Laurentiu Cristian"
  Dimensiune fișier: 247 KB Descărcări: 214
 • pdf HCL Nr. 50
  HCL privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal + Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z."Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare teren ansamblu rezidential (locuire si dotari aferente)", parcelele A 207/5, A 207/6, sola 43 in suprafata de 10.000 mp investitori Vovciuc Beniamin Petrica si Gabriela si Vovciuc Marius Dumitru si Loredana
  Dimensiune fișier: 247 KB Descărcări: 206
 • pdf HCL Nr. 51
  HCL privind aprobarea imputernicirii unei persoane care sa reprezinte interesele Consiliului Local Corbu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "DOBROGEA"
  Dimensiune fișier: 238 KB Descărcări: 191
 • pdf HCL Nr. 52
  HCL privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta
  Dimensiune fișier: 237 KB Descărcări: 197
 • pdf HCL Nr. 53
  HCL privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15 ale Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  Dimensiune fișier: 240 KB Descărcări: 222
 • pdf HCL Nr. 54
  HCL privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.31/10.05.2016 referitoare la rezilierea unor contracte de concesiune atribuite conform art.15 lit. "c" din Legea nr.50/1991, republicată
  Dimensiune fișier: 244 KB Descărcări: 178
 • pdf HCL Nr. 56
  HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea vanzarii unui imobil-teren situat in comuna Corbu, str.Principala nr.233 care face parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect realizarea unui spatiu comercial
  Dimensiune fișier: 238 KB Descărcări: 196
 • pdf HCL Nr. 57
  HCL privind aprobarea incheierii contractului-cadru de asociere privind finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap precum si stabilirea contributiei U.A.T. Corbu la finantarea acestor servicii, contract incheiat intre Consiliul Judetean Constanta, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si U.A.T.Corbu
  Dimensiune fișier: 242 KB Descărcări: 195
 • pdf HCL Nr. 58
  HCL privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Atletic Junior pentru activitatile sportive desfasurate de echipa de fotbal
  Dimensiune fișier: 408 KB Descărcări: 216
 • pdf HCL Nr. 59
  HCL privind aprobarea valorificării si casării unor bunuri proprietate privată a comunei Corbu, judetul Constanta
  Dimensiune fișier: 245 KB Descărcări: 187
 • pdf HCL Nr. 60
  HCL privind participarea comunei Corbu la majorarea capitalului social al societatii RAJA S.A.
  Dimensiune fișier: 241 KB Descărcări: 193
 • pdf HCL Nr. 61
  HCL privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin contract
  Dimensiune fișier: 237 KB Descărcări: 181
 • pdf HCL Nr. 62
  HCL privind aprobarea alocarii unei sume de bani in vederea organizarii Festivalului Antic "Dacia-Casa Noastra"
  Dimensiune fișier: 239 KB Descărcări: 188
 • pdf HCL Nr. 63
  HCL privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru finalizarea lucrarilor de pictura de la Biserica ortodoxa Vadu
  Dimensiune fișier: 241 KB Descărcări: 196
 • pdf HCL Nr. 64
  HCL privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul intravilan in suprafata de 1.176 mp situat in comuna Corbu, str.Principala nr.45, care face parte din domeniul privat al comunei Corbu
  Dimensiune fișier: 245 KB Descărcări: 187
 • pdf HCL Nr. 65
  HCL privind aderarea Comunei Corbu la Asociatia Litoral-Delta Dunarii
  Dimensiune fișier: 237 KB Descărcări: 181
 • pdf HCL Nr. 66
  HCL privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in vederea initierii procedurii de inchiriere prin licitatie publica a Centrului de recuperare fizioterapeutica si a Centrului pentru persoane cu handicap (imobil comun) situat in comuna Corbu, strada Principala nr.287, judetul Constanta, ce face parte din domeniul public al comunei Corbu
  Dimensiune fișier: 241 KB Descărcări: 183
 • pdf HCL Nr. 67
  HCL privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in vederea organizarii licitatiei publice deschise pentru concesionarea unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect edificarea de locuinte
  Dimensiune fișier: 630 KB Descărcări: 184
 • pdf HCL Nr. 69
  HCL privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr.117/29.10.2015 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Corbu, judeţul Constanţa pentru anul fiscal 2016
  Dimensiune fișier: 248 KB Descărcări: 197
 • pdf HCL Nr. 70
  HCL privind aprobarea modificarii HCL nr. 119/29.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si implementarea proiectului de investitii "Modernizare infrastructura drumuri de interes local in comuna Corbu, judetul Constanta"
  Dimensiune fișier: 244 KB Descărcări: 183
 • pdf HCL Nr. 71
  HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea inchirierii unui spaţiu din cadrul Dispensarului uman Corbu, situat in comuna Corbu, str.Principala nr.287 ce face parte din domeniul public al comunei Corbu, pentru amenajarea unui punct farmaceutic
  Dimensiune fișier: 600 KB Descărcări: 204
 • pdf HCL Nr. 72
  HCL privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu pentru urmatoarele 3 luni
  Dimensiune fișier: 207 KB Descărcări: 186
 • pdf HCL Nr. 73
  HCL privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.117/29.10.2015 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 in comuna Corbu, judetul Constanta
  Dimensiune fișier: 240 KB Descărcări: 198
 • pdf HCL Nr. 74
  HCL privind aprobarea acoperirii cheltuielilor ocazionate de deplasarea la Varsovia a domnului Galbinasu Marian in vederea participarii la Conferinta Internationala privind dezvoltarea urbana durabila in Uniunea Europeana ce va avea loc in perioada 20-22 septembrie 2016
  Dimensiune fișier: 238 KB Descărcări: 179
 • pdf HCL Nr. 75
  HCL privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local Corbu pe Trimestrul III, anul 2016
  Dimensiune fișier: 247 KB Descărcări: 187
 • pdf HCL Nr. 76
  HCL privind aprobarea normelor legale privind constatarea si sanctionarea faptelor care aduc atingere modului de gospodarire, pastrarea ordinii si linistii publice, a masurilor privind deseurile, precum si disciplina in constructii in comuna Corbu, judetul Constanta
  Dimensiune fișier: 237 KB Descărcări: 225
 • pdf HCL Nr. 77
  HCL privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului public de Salubrizare in comuna Corbu, judetul Constanta aprobat prin H.C.L. nr.3/26.01.2010
  Dimensiune fișier: 752 KB Descărcări: 192
 • pdf HCL Nr. 78
  HCL privind aprobarea completarii nomenclatorului stradal al comunei Corbu, judetul Constanta
  Dimensiune fișier: 388 KB Descărcări: 196
 • pdf HCL Nr. 79
  HCL privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Corbu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Gheorghe Lazar" Corbu pentru anul scolar 2016-2017
  Dimensiune fișier: 236 KB Descărcări: 190
 • pdf HCL Nr. 80
  HCL privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului "Intocmire P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal –Statie de Tratare a gazelor-Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, parcelele A 270/3; A 270/4; A 270/5 si A 270/6/3 in suprafata totala de 96.550 mp" beneficiar Black Sea Oil& Gas S.R.L.
  Dimensiune fișier: 502 KB Descărcări: 229
 • pdf HCL Nr. 81
  HCL privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al Comunei Corbu al doamnei Nahornie Laura
  Dimensiune fișier: 382 KB Descărcări: 183
 • pdf HCL Nr. 82
  HCL privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta la nivelul comunei Corbu
  Dimensiune fișier: 407 KB Descărcări: 189
 • pdf HCL Nr. 83
  HCL privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15 ale Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  Dimensiune fișier: 377 KB Descărcări: 189
 • pdf HCL Nr. 84
  HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect edificarea de locuinte
  Dimensiune fișier: 652 KB Descărcări: 194
 • pdf HCL Nr. 85
  HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Corbu
  Dimensiune fișier: 585 KB Descărcări: 186
 • pdf HCL Nr. 86
  HCL privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de Salubrizare al comunei Corbu pentru perioada 2016-2020
  Dimensiune fișier: 377 KB Descărcări: 187
 • pdf HCL Nr. 87
  HCL privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin contract
  Dimensiune fișier: 376 KB Descărcări: 177
 • pdf HCL Nr. 88
  HCL privind alocarea unei sume de bani pentru achizitionarea de combustibil pentru utilajele care deservesc Compartimentul Situatii de urgenta si protectie civila la nivelul comunei Corbu
  Dimensiune fișier: 377 KB Descărcări: 184
 • pdf HCL Nr. 89
  HCL privind aprobarea imputernicirii unei persoane care sa reprezinte interesele Consiliului Local Corbu in Adunarea Generala a Actionarilor SC RAJA SA
  Dimensiune fișier: 380 KB Descărcări: 193
 • pdf HCL Nr. 90
  HCL privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul intravilan in suprafata de 1.094 mp situat in comuna Corbu, str.Principala nr.133, care face parte din domeniul privat al comunei Corbu
  Dimensiune fișier: 453 KB Descărcări: 188
 • pdf HCL Nr. 91
  HCL privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A. a unei suprafete de teren intravilan in vederea realizarii lucrarii "Amplasare post de transformare in anvelopa de beton", zona Derea Nord, comuna Corbu, judetul Constanta
  Dimensiune fișier: 453 KB Descărcări: 179
 • pdf HCL Nr. 92
  HCL privind punerea la dispozitia comisiei locale de fond funciar Corbu a unei suprafete de teren intravilan care face parte din domeniul privat al comunei Corbu
  Dimensiune fișier: 377 KB Descărcări: 193
 • pdf HCL Nr. 93
  HCL privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa
  Dimensiune fișier: 445 KB Descărcări: 190
 • pdf HCL Nr. 94
  HCL privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local Corbu pe Trimestrul IV, anul 2016
  Dimensiune fișier: 494 KB Descărcări: 177
 • pdf HCL Nr. 95
  HCL privind aprobarea documentaţiei de urbanism -Plan Urbanistic Zonal+Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul- Construire hala depozitare peleti si brichete si anexe (cabina poarta, fanar, magazie cereale si cantar bascula) parcelele A 374/3+A 374/4+A 374/5, sola 73 in suprafata de 15.000 mp beneficiar P.F.A. Visan Gheorghe
  Dimensiune fișier: 459 KB Descărcări: 197
 • pdf HCL Nr. 96
  HCL privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) precum si instrumentarea si implementarea proiectului "Reabilitare Gradinita nr.2" comuna Corbu, judetul Constanta pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020, Sub-Masura 7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, Componenta –Infrastructura educationala si sociala
  Dimensiune fișier: 511 KB Descărcări: 227
 • pdf HCL Nr. 97
  HCL privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Corbu, cu ocazia Sarbatorilor de iarna
  Dimensiune fișier: 377 KB Descărcări: 185
 • pdf HCL Nr. 98
  HCL privind aprobarea revocarii H.C.L. nr.38/10.05.2016 referitoare la intocmirea documentatiei in vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului extravilan in suprafata de 13.694 mp situat in parcela Cc 8, care face parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect edificarea de constructii agrozootehnice
  Dimensiune fișier: 376 KB Descărcări: 181
 • pdf HCL Nr. 99
  HCL privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu pentru urmatoarele 3 luni
  Dimensiune fișier: 377 KB Descărcări: 183
 • pdf HCL Nr. 100
  HCL privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire pentru terenul intravilan in suprafata de 616 mp situat in comuna Corbu, sat Vadu, ce face parte din domeniul privat al comunei Corbu
  Dimensiune fișier: 452 KB Descărcări: 183
 • pdf HCL Nr. 101
  HCL privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa
  Dimensiune fișier: 460 KB Descărcări: 208