Hotarari ale Consiliului Local Corbu – 2017

 • pdf HCL Nr. 1
  privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) precum si instrumentarea si implementarea proiectului “Modernizare si dotare Gradinita Nr.2, in comuna Corbu, judetul Constanta” pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020 Sub-Masura 7.2 -Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica Componenta- Infrastructura educationala si sociala
  Dimensiune fișier: 249 KB Descărcări: 74
 • pdf HCL Nr. 2
  privind aprobarea "PLANULUI DE ACTIUNI SI DE LUCRARI DE INTERES LOCAL" pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata
  Dimensiune fișier: 237 KB Descărcări: 76
 • pdf HCL Nr. 3
  privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului – teren in suprafata de 37500 mp situat in extravilanul comunei Corbu, parcela A 6/36
  Dimensiune fișier: 246 KB Descărcări: 79
 • pdf HCL Nr. 4
  privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin contract
  Dimensiune fișier: 353 KB Descărcări: 84
 • pdf HCL Nr. 5
  privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei Locale de Fond Funciar
  Dimensiune fișier: 216 KB Descărcări: 64
 • pdf HCL Nr. 6
  privind aprobarea însusirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judetul Constanta
  Dimensiune fișier: 363 KB Descărcări: 61
 • pdf HCL Nr. 7
  privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15 ale Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  Dimensiune fișier: 356 KB Descărcări: 77
 • pdf HCL Nr. 8
  privind aprobarea infiintarii Sistemului de distributie gaze naturale în comuna Corbu, judetul Constanta
  Dimensiune fișier: 228 KB Descărcări: 95
 • pdf HCL Nr. 9
  privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul intravilan in suprafata de 962 mp situat in comuna Corbu, str.Satu Nou nr.6, care face parte din domeniul privat al comunei Corbu
  Dimensiune fișier: 226 KB Descărcări: 64
 • pdf HCL Nr. 10
  privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta
  Dimensiune fișier: 215 KB Descărcări: 71