Anunt dezbatere PUZ „REALIZARE COMPLEX TURISTIC SI NAUTIC”

  ANUNT PUBLIC Consiliul Local al Comunei Corbu  , judetul Constanta  anunta publicul interesat ca in data de 26.08.2013, ora 14:00, la sediul Primariei Comunei Corbu, Str. Principala, nr. 38, Jud. Constanta,

Anunt angajare

 PRIMĂRIA COMUNEI CORBU ANUNŢĂ :                  In conformitate cu prevederile art. 57 din Legea 188/1999 (r2)  privind Statutul Functionarilor Publici, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr. 611/2008

Dezbaterea publica privind documentatie PUZ

ANUNT PUBLIC Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta  anunta publicul interesat ca in data de 05.08.2013, ora 13.00,  la sediul Primariei Corbu , Str. Principala, nr. 38, Jud. Constanta,  in prezenta

Licitatie publica deschisa în vederea concesionării unor loturi, în vederea construirii de locuinţe

In baza HCL nr. 19/04.04.2013, Primaria comunei Corbu organizeaza in data de 25.07.2013, ora 13.00, la Caminul Cultural Corbu – sala de sedinte, situat in str. Principala, nr. 23, licitatie publica deschisa

Accesul pe Plaja Corbu

PLAJA CORBU SE AFLA IN ADMINISTRATEA ARBDD TULCEA, Primaria Corbu neavand competente in acest perimetru. Activităţile de turism în RBDD se autorizează de către Serviciul Reglementare-Autorizare-Dezvoltare din cadrul ARBDD (Adresa: Tulcea, str. Portului

Un nou loc de joaca pentru copii

De Ziua Internationala a Copilului, la Gradinita Nr. 1 Corbu s-a inaugurat un nou loc de joaca pentru copii, cu finantare comuna a OMV Petrom si a Consiliului Local Corbu.

Delimitarea sectiilor de votare

Pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de votare, in comuna Corbu s-a infiintat o noua sectie de votare, in conditiile legii, fiind necesara o sectie de votare la cel mult 1500

Bugetul local pentru anul 2011 – rectificat

[dg]         CENTRALIZAT_29.04 DEZVOLTARE_29.04 FUNCTIONARE_29.04 Lista investitii 2011

Bugetul local pentru anul 2011 – rectificat

[dg]         BUGET 2011 RECTIFICAT MARTIE CENTRALIZAT BUGET 2011 RECTIFICAT MARTIE DEZVOLTARE BUGET 2011 RECTIFICAT MARTIE FUNCTIONARE Corbu_sinteza primarii cu plati restante trimestrul 1 2011

Bugetul local pentru anul 2011

[dg]         BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 – DEZVOLTARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 CENTRALIZAT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011- FUNCTIONARE

HCL Decembrie 2010

[dg]         privind acordarea folosinţei terenului ce reprezintă De 608 doamnei Munteanu Aurora Gabriela pe durata executării lucrărilor de racordare la centrala eoliană aparţinând S.C. Servoplant Eco Energie S.R.L

HCL Noiembrie 2010

[dg]         CONTRACT DE ÎNCHIRIERE BALON privind alocarea unei sumei de 36.000lei pentru sarbatorile de iarna privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica a unor terenuri intravilane ce fac parte

HCL Septembrie 2010

[dg]         privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică a unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa în temeiul prevederilor art.15 lit.,,c” din

HCL August 2010

[dg]         privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare acreditarii compartimentului de asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea organ privind aprobarea Regulamentului de

HCL Iulie 2010

[dg]         privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Realizare retea electrica LEA-JT 0,4kV comuna Corbu zona lotizata” privind aprobarea

HCL Mai 2010

[dg]         privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei Locale de fond Funciar privind aprobarea externalizarii aactiv de inventariere privind aprobarea externalizarii activitãþii de inventariere din cadrul

HCL Aprilie 2010

[dg]         privind acordarea distinctiei ,,Gheorghe Lazãr clasa a-II-a ,, doamnei Borandã Janeta Violeta privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice pentru lucrarea

HCL Martie 2010

[dg]         privind aprobarea bugetului local al comunei Corbu , judeþul Constanþa pe anul 2010 privind aprobarea concesionãrii , fãrã licitaþie publicã , a unor terenuri intravilane ce fac

HCL Ianuarie 2010

[dg]         ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CORBU – IANUARIE 2010 caiet sarcini salubritate corbu CODUL DE CONDUITA AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL

HCL Decembrie 2009

[dg]         privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu privind aprobarea aderarii unor noi unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvlotare Intercomunitara Apa-Canal Constanta privind aprobarea strategiei de

HCL Octombrie 2009

[dg]         privind aprobarea actului aditional nr.12009 la contractul de administrare nr. 2627.02.2008 încheiat între RAJDP Constanta si Consiliul local al comunei Corbu privind aprobarea actului aditional nr.82009 la

HCL Septembrie 2009

[dg]         privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier local a domnului Andreef Stefan privind aprobarea studiului de fezabilitate întocmit de SC ALFA BIT SRL si a

HCL August 2009

[dg]         privind aprobarea însusirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu , judetul Constanta privind aprobarea modificarii HCL

HCL Iulie 2009

[dg]         privind completarea HCL nr. 11917.07.2008 privind stabilirea si aprobarea unor masuri de sanctionare legate de exploatarea domeniului public al comunei Corbu privind aprobarea închirierii a 5(cinci) grupuri

HCL Iunie 2009

[dg]         privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Chirila Frosa privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu privind aprobarea întocmirii documentatiei tehnico-economice P.U.D. –amenajare han turistic

HCL Mai 2009

[dg]         H 56-privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.68811.08.1999 încheiat între SC Lafarge Ciment (România) SA si Primaria comunei Corbu H 58-privind modificarea HCL nr.18122.11.2007 H 59 –

HCL Februarie 2009

[dg]         privind modificarea HCL nr 113-17072008 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri intravilane in conformitate cu prevederile Legii nr.15-2003 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica

HCL Ianuarie 2009

[dg]         privind aprobarea achizitionarii a 6.000 l benzina si 36.000 l motorina privind aprobarea completarii H.C.L. nr. 5818.04.2008 privind aprobarea Contractului de comodat incheiat cu Asociatia pentru Dezvoltare

HCL Decembrie 2008

[dg]         privind acceptarea donatiei facuta de S.C.SPICUL S.A. ce are ca obiect imobilul -constructie cu denumirea ,,Mo privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu.doc privind aprobarea

HCL Noiembrie 2008

[dg]         privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei Locale de Fond Funciar -.doc privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei Locale de Fond Funciar.doc