Populatie

Potrivit  datelor statistice din anul 2011, comuna Corbu avea o populatie de 5689 locuitori.

Structura demografica 

 • 2897 persoane de sex masculin
 • 2792 persoane de sex feminin

Dinamica populatiei este strâns legata de cele doua aspecte ale miscarii populatiei, si anume: sporul natural si mobilitatea spatiala.
De fapt cresterea numarului populatiei în ansamblu este determinata de un spor natural pozitiv, alaturi de care sporul migratoriu a jucat un rol deosebit în popularea acestei asezari.

Densitatea populatiei 
Expresia cea mai clara a raspândirii populatiei în teritoriu, îl constituie densitatea populatiei care reprezinta la rându-i o valoare prin care apreciem raportul cantitativ între numarul total al populatiei si teritotiul pe care îl ocupa. Comparând valoarea densitatii populatiei în teritoriu la început de secol, reprezentata de un procent de 20 loc/km2 în 1912 cu cea din 2002 de 28 loc/km2, constatam o crestere a acesteia, ca un rezultat firesc al cresterii numarului de locuitori.

Evolitia  populatiei 

 • 1985 – total locuitori 4303 din care 2231 barbati si 2072 femei
 • 1988 – total locuitori 4398 din care 2251 barbati si 2147 femei
 • 1992 – total locuitori 4267 din care 2194 barbati si 2073 femei
 • 1995 – total populatie 4321 din care 2216 barbati si 2105 femei
 • 1999 – total populatie 4632 din care 2374 barbati si 2374 femei
 • 2002 – total populatie 4958 din care 2535 barbati si 2423 femei
 • 2006 – total populatie 5621 din care 2701 barbati si 2560 femei
 • 2011 – total populatie 5689 din care 2897 barbati si 2792 femei

 

Structura populatiei active este o alta latura sub care a fost studiata populatia comunei Corbu. Analizând acest aspect demografic, la nivelul datelor anului 2002, se poate afirma ca dintre cele patru sectoare de baza ale activitatii economice, agricultura este ramura economica ce detine cel mai mare numar din populatia activa, respectiv un procent de 71%, iar din totalul populatiei la nivel de comuna un procent de 62%, iar populatia inactiva reprezinta 23% din totalul populatiei.

 • Ultimul recensamant al populatiei, realizat la sfarsitul anului 2011, arata urmatoarea structura a populatiei:

populatie

Dupa etnie, populatia se compune din 5625 romani, 45 romi, 5 turci, 4 rusi-lipoveni, si 10 persoane de alte etnii.

Din totalul populatiei, 5368 persoane sunt de religie ortodoxa, 13 – romano-catolici, 12 – penticostali, 89 – baptisti, 197 adventisti de ziua a saptea si 10 musulmani.

Dupa nivelul de pregatire, din totalul populatiei stabile (4951 persoane), studii superioare au 191 persoane, 59 au studii postliceale, 938 persoane au studii liceale, 890 studii profesionale, 1890 au studii gimnaziale si studii primare au 833 persoane. Fara nicio scoala absolvita sunt 150 persoane, dintre acestea 59 fiind analfabete.