Comisii de specialitate

Consiliul Local Corbu a organizat un numar de trei comisii de specialitate pe domenii de activitate care vor functiona în urmatoarea componenta:

Comisia Nr 1
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura, gospodarie comunala , protectia mediului , servicii si comert.

Comisia Nr 2
Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor.

Comisia Nr 3
Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitate sportiva si de agrement .