Hotarari ale Consiliului Local Corbu – 2017

 • pdf HCL Nr. 2
  privind aprobarea "PLANULUI DE ACTIUNI SI DE LUCRARI DE INTERES LOCAL" pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata
  Date added: 07/03/2017 11:52 File size: 237 KB Downloads: 406
 • pdf HCL Nr. 3
  privind aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului – teren in suprafata de 37500 mp situat in extravilanul comunei Corbu, parcela A 6/36
  Date added: 07/03/2017 11:52 File size: 246 KB Downloads: 429
 • pdf HCL Nr. 4
  privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin contract
  Date added: 07/03/2017 11:52 File size: 353 KB Downloads: 416
 • pdf HCL Nr. 5
  privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei Locale de Fond Funciar
  Date added: 07/03/2017 11:52 File size: 216 KB Downloads: 381
 • pdf HCL Nr. 6
  privind aprobarea însusirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judetul Constanta
  Date added: 07/03/2017 11:52 File size: 363 KB Downloads: 419
 • pdf HCL Nr. 7
  privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15 ale Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  Date added: 07/03/2017 11:52 File size: 356 KB Downloads: 443
 • pdf HCL Nr. 8
  privind aprobarea infiintarii Sistemului de distributie gaze naturale în comuna Corbu, judetul Constanta
  Date added: 07/03/2017 11:52 File size: 228 KB Downloads: 924
 • pdf HCL Nr. 9
  privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul intravilan in suprafata de 962 mp situat in comuna Corbu, str.Satu Nou nr.6, care face parte din domeniul privat al comunei Corbu
  Date added: 07/03/2017 11:52 File size: 226 KB Downloads: 436
 • pdf HCL Nr. 10
  privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta
  Date added: 07/03/2017 11:52 File size: 215 KB Downloads: 382
 • pdf HCL Nr. 11
  privind modificarea H.C.L. nr.119-29.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si implementarea proiectului de investitii
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 128 KB Downloads: 284
 • pdf HCL Nr. 12
  privind modificarea si completarea H.C.L. nr.28-05.04.2016 referitoare la instrumentarea si implementarea proiectului Modernizare drumuri de acces agricol in comuna CORBU, Judetul Constanta
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 150 KB Downloads: 336
 • pdf HCL Nr. 13
  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Corbu pentru anul 2017
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 142 KB Downloads: 276
 • pdf HCL Nr. 14
  privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire pentru terenul extravilan in suprafata de 7400 mp situat in parcela A 28
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 143 KB Downloads: 327
 • pdf HCL Nr. 15
  privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 125 KB Downloads: 300
 • pdf HCL Nr. 16
  privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 127 KB Downloads: 307
 • pdf HCL Nr. 17
  privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 428 KB Downloads: 1576
 • pdf HCL Nr. 18
  privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50-1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin contract
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 133 KB Downloads: 280
 • pdf HCL Nr. 19
  privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei Locale de Fond Funciar
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 128 KB Downloads: 344
 • pdf HCL Nr. 20
  privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15 ale Legii nr 50-1991, republicata
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 125 KB Downloads: 316
 • pdf HCL Nr. 21
  privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A. a unei suprafete de teren intravilan
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 200 KB Downloads: 312
 • pdf HCL Nr. 22
  privind acordarea unui mandat special reprezentantului desemnat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Dobrogea’’
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 198 KB Downloads: 364
 • pdf HCL Nr. 23
  privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr.109-2011 de catre Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 199 KB Downloads: 301
 • pdf HCL Nr. 24
  privind modificarea si completarea H.C.L. nr.107-22.12.2016 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 in comuna Corbu, judetul Constanta
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 212 KB Downloads: 291
 • pdf HCL Nr. 25
  privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 228 KB Downloads: 305
 • pdf HCL Nr. 26
  privind concesionarea, fără licitaţie publică a unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 252 KB Downloads: 291
 • pdf HCL Nr. 26
  privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri intravilane in conformitate cu prevederile Legii nr.15-2003
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 224 KB Downloads: 286
 • pdf HCL Nr. 28
  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in vederea initierii procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu din imobilul situat in comuna Corbu, strada Principala nr.60
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 345 KB Downloads: 479
 • pdf HCL Nr. 29
  privind aprobarea completarii H.C.L. nr.07-09.02.2015 referitor la rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50-1991, republicata
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 199 KB Downloads: 282
 • pdf HCL Nr. 30
  privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile aflate in domeniul privat al comunei Corbu
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 203 KB Downloads: 468
 • pdf HCL Nr. 31
  privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15 ale Legii nr.50-1991, republicata
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 225 KB Downloads: 310
 • pdf HCL Nr. 32
  privind suplimentarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 271 KB Downloads: 287
 • pdf HCL Nr. 33
  privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50-1991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate prin contract
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 215 KB Downloads: 294
 • pdf HCL Nr. 34
  privind aprobarea documentaţiei de urbanism -Plan Urbanistic Zonal+Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. -Lotizare sat de vacanta cu specific pescaresc -1
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 239 KB Downloads: 509
 • pdf HCL Nr. 35
  privind aprobarea documentaţiei de urbanism -Plan Urbanistic Zonal+Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. - Lotizare sat de vacanta cu specific pescaresc -3
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 240 KB Downloads: 484
 • pdf HCL Nr. 36
  privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 271 KB Downloads: 296
 • pdf HCL Nr. 37
  privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 196 KB Downloads: 276
 • pdf HCL Nr. 38
  Anexa la HCL Nr. 38 - Suplimentarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Corbu
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 180 KB Downloads: 286
 • pdf HCL Nr. 39
  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiilor propuse in comuna Corbu si a alocarii din bugetul local
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 215 KB Downloads: 286
 • pdf HCL Nr. 40
  privind aprobarea Contractului de voluntariat-cadru incheiat intre Consiliul local Corbu si personalul voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Corbu
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 290 KB Downloads: 330
 • pdf HCL Nr. 41
  privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 212 KB Downloads: 289
 • pdf HCL Nr. 41
  Anexa - Nomenclatorul si ierarhia functiilor publice
  Date added: 07/11/2017 20:57 File size: 117 KB Downloads: 486
 • pdf HCL Nr. 42
  privind modificarea Anexei - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public comunei Corbu”, însuşită prin HCL nr. 16-2017
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 249 KB Downloads: 379
 • pdf HCL Nr. 43
  privind acordare aviz Consiliul Local la suplimentarea rezervei Comisiei Locale de Fond Funciar Corbu
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 198 KB Downloads: 348
 • pdf HCL Nr. 44
  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local Corbu pe Trimestrul III, anul 2017
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 255 KB Downloads: 270
 • pdf HCL Nr. 45
  privind mentinerea alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii aferenta Proiectului ,,Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiei de atribuire pentru proiectul
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 181 KB Downloads: 281
 • pdf HCL Nr. 45
  privind darea in folosinta gratuita a unor imobile-teren apartinand domeniului public al comunei Corbu
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 266 KB Downloads: 528
 • pdf HCL Nr. 47
  privind transmiterea in folosinta gratuita catre Asociatia Centrul Cultural Corbu a unui imobil (constructie si teren aferent) situat in comuna Corbu, str.Principala nr.23, judetul Constanta
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 213 KB Downloads: 284
 • pdf HCL Nr. 48
  privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantari din bugetul comunei Corbu pentru activitati sportive organizate in baza Legii nr.69-2000 -legea educatiei fizice si sportului
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 263 KB Downloads: 435
 • pdf HCL Nr. 49
  privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Litoral Corbu pentru activitatile sportive desfasurate de echipa de fotbal
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 263 KB Downloads: 391
 • pdf HCL Nr. 50
  privind aprobarea acoperirii cheltuielilor ocazionate de deplasarea domnului Marin Cornel in vederea participarii la Forumul CIVITAS in Portugalia, Zona Metropolitana Lisabona-Tores Vedras
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 213 KB Downloads: 290
 • pdf HCL Nr. 51
  privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de novare nr.6322-05.09.2012 incheiat intre S.C. 2NA FARM SRL si Primaria comunei Corbu
  Date added: 09/09/2017 19:17 File size: 212 KB Downloads: 322
 • pdf HCL Nr. 52
  privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Corbu in baza prevederilor art.15 ale Legii nr.50/1991
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 136 KB Downloads: 259
 • pdf HCL Nr. 53
  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului ,,P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal – Autorizatie de construire conducta subterana pentru transport de gaze naturale
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 162 KB Downloads: 488
 • pdf HCL Nr. 54
  privind aprobarea documentaţiei de urbanism -Plan Urbanistic Zonal +Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru obiectivul- Introducere in intravilan (trup izolat)
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 147 KB Downloads: 296
 • pdf HCL Nr. 55
  privind aprobarea documentaţiei de urbanism -Plan Urbanistic Zonal +Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. - Introducere in intravilan (trup izolat) –Statie de tratare a gazelor
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 149 KB Downloads: 375
 • pdf HCL Nr. 56
  privind aprobarea însuşirii unor rapoarte de evaluare efectuate asupra unor terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu, judeţul Constanţa
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 145 KB Downloads: 246
 • pdf HCL Nr. 57
  privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 123 KB Downloads: 265
 • pdf HCL Nr. 58
  privind rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.501991, republicata, datorita nerespectarii publicatiilor asumate
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 133 KB Downloads: 258
 • pdf HCL Nr. 59
  privind aprobarea suplimentarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Corbu, judetul Constanta
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 156 KB Downloads: 248
 • pdf HCL Nr. 60
  privind aprobarea completarii H.C.L. nr.122/13.11.2014 referitoare la rezilierea unor contracte de concesiune atribuite in temeiul art.15 lit.c) din Legea nr.50/1991
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 127 KB Downloads: 252
 • pdf HCL Nr. 61
  privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Corbu al domnului Robaciu Gheorghe
  Date added: 07/11/2017 21:00 File size: 124 KB Downloads: 290
 • pdf HCL Nr. 62
  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului P.U.Z.- Plan Urbanistic Zonal –Introducere in intravilan
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 129 KB Downloads: 431
 • pdf HCL Nr. 63
  privind aprobarea documentaţiei de urbanism -Plan Urbanistic Zonal +Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 148 KB Downloads: 346
 • pdf HCL Nr. 64
  privind aprobarea Acordului colectiv de munca incheiat intre functionarii publici din cadrul Primariei comunei Corbu reprezentati de doamna Brabete Ioana si Primaria comunei Corbu
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 125 KB Downloads: 262
 • pdf HCL Nr. 65
  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 153 KB Downloads: 244
 • pdf HCL Nr. 66
  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate aferent proiectului P.U.Z.- Plan Urbanistic Zonal –Introducere in intravilan (trup izolat) si parcelare teren
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 129 KB Downloads: 291
 • pdf HCL Nr. 67
  privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Corbu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazar’’ Corbu pentru anul scolar 2017-2018
  Date added: 07/11/2017 20:59 File size: 125 KB Downloads: 280
 • pdf HCL 71
  Cadouri Mos Craciun
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 665 KB Downloads: 260
 • pdf HCL 72
  RECTIFICARE BUGET
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 933 KB Downloads: 274
 • pdf HCL 73
  APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE PE 2018
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 24 MB Downloads: 319
 • pdf HCL 74
  MODIFICARE INVENTAR DOMENIU PUBLIC
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 1,005 KB Downloads: 242
 • pdf HCL 75
  REZILIERE CONTRACTE CONCESIUNE
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 939 KB Downloads: 239
 • pdf HCL 76
  ACHIZITIONARE FREZA DESZAPEZIRE
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 700 KB Downloads: 243
 • pdf HCL 77
  APROBARE AVIZ PREALABIL PUZ
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 2 MB Downloads: 360
 • pdf HCL 78
  APROBARE AVIZ PREALABIL PUZ
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 2 MB Downloads: 332
 • pdf HCL 79
  APROBARE PLAN AMPLASAMENT TEREN INTRAVILAN
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 780 KB Downloads: 316
 • pdf HCL 80
  APROBARE PLAN SCOLARIZARE 2018-2019
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 8 MB Downloads: 368
 • pdf HCL 81
  MODIFICARE INVENTAR DOMENIU PRIVAT
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 1 MB Downloads: 292
 • pdf HCL 82
  ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 591 KB Downloads: 297
 • pdf HCL 83
  INCETARE MANDAT MURARIU STELICA
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 629 KB Downloads: 282
 • pdf HCL 84
  VALIDARE MANDAT VARTOLOMEI EUGEN
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 891 KB Downloads: 254
 • pdf HCL 85
  VALIDARE MANDAT ANDREEF STEFAN
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 720 KB Downloads: 236
 • pdf HCL 86
  INCETARE MANDAT CONSILIER MARIN CORNEL
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 747 KB Downloads: 306
 • pdf PROCES VERBAL
  Date added: 15/12/2017 21:22 File size: 2 MB Downloads: 318