Legea 544

Solicitari in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.
In sensul acestei legi, prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate sau institutie publica, precum si orice regie autonoma care utilizeaza resurse financiare publice si care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit Constitutiei. Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.
Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente: autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea, informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public, numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

Cuantumul arieratelor cf OUG 12/2013

Raspuns:

Data: 1/21.03.2013

Certificate de urbanism si Autorizatii de construire eliberate pana la data 31.03.2013

Raspuns:

Data: 2/24.04.2013

Datele solicitate pot fi consultate AICI.

Informatii cereri PUZ si AC in perioada 2007-2012

Raspuns:

Data:

Datele solicitate pot fi consultate AICI.

Afisarea documentatiei intocmite pentru PUZ introducere in intravilan si lotizare Sola 112 Parcela 573/26 si 575, 577, 579, 610, PS596, NM594

Raspuns:

Data: 22.05.2013

Afisarea documentatiei intocmite pentru PUZ introducere in intravilan si lotizare Sola 112 Parcela 573/26 – 2 Ha – solicitant Pirlea Laurentiu Cristian

Pentru intocmirea PUZ – introducere in intravilan si lotizare Sola 112 Parcela 573/26 – in vederea construirii de locuinte si amenajare zona loisir/sport/spatii verzi, s-a emis Certificatul de Urbanism Nr. 150/13.09.2012, prin care se solicita urmatoarele avize:

Documente atasate:


Afisarea documentatiei intocmite pentru PUZ introducere in intravilan si lotizare teren parcelele 575, 577, 579, 610, PS596, NM594 Faleza – solicitant Pirlea Laurentiu Cristian

Pentru intocmirea PUZ – introducere in intravilan si lotizare parcelele 575, 577, 579, 610, PS596, NM594 – 92,82 Ha – in vederea construirii de locuintepermanente, sezoniere, spatii cazare si alimentatie, constructii aferente achiparii tehnico-edilitare si amenajari aferente, s-a emis Certificatul de Urbanism Nr. 125/26.07.2010, prin care se solicita urmatoarele avize:

Documente atasate: