Achizitii Publice

Atributii

  • Asigura redactarea raspunsurilor la invitatiile diferitelor institutii, agenti economici, persoane fizice, mass-media, pentru seminarii, vizite, cursuri sau alte manifestari, primite din tara sau strainatate
  • Asigura redactarea invitatiilor si a corespondentei Primariei referitoare la aniversari, sarbatori, vizite sau orice alte manifestari si expedierea acestora în tara sau strainatate
  • Asigura relationarea cu ONG din localitate
  • Initiaza si mentine relatiile de colaborare cu institutii si organisme interne si internationale
  • Asigura redactarea si transmiterea scrisorilor oficiale si a documentatiilor pentru adoptarea unor acte normative
  • Elaboreaza, impreuna cu compartimentele de specialitate ale Primariei , proiecte/programe pentru obtinere de finantari din surse interne si externe
  • Paricipa la elaborarea ziarului Primariei si a altor materiale promotionale
  • Colaboreaza cu serviciile, birourile si compartimentele de specialitate din aparatul propriu Primariei precum si cu celelalte servicii publice locale
  • Asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei aplicarea prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor
  • Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitile Primarului.