Cultura

Caminul Cultural initiaza si desfasoara proiecte si programe in domeniul educatiei permanente (economica, juridica, artistica, ecologica etc.), al culturii traditionale si al creatiei populare contemporane, urmarind cu consecventa:

 • organizarea si desfasurarea de activitati cultural-artistice si de educatie permanenta
 • conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale, ale patrimoniului cultural national si universal
 • organizarea si sustinerea interpretilor si formatiilor artistice de amatori, a unor concursuri si festivaluri, inclusiv a participarii interpretilor si formatiilor la manifestari culturale interjudetene, nationale si internationale; stimularea creativitatii si talentului
 • organizarea si sustinerea activitatii de documentare si realizare a expozitiilor temporare, elaborarea si editarea de monografii si lucrari de educatie civica si informare a publicului
 • difuzarea de filme artistice si documentare
 • organizarea unor cercuri stiintifice si tehnice, de arta populara, de arta plastica, de arta fotografica si de gospodarie taraneasca
 • organizarea si desfasurarea unor cursuri de formare profesionala continua

Biblioteca Comunală îndeplinește, corespunzător resurselor alocate și cerințelor comunității locale, următoarele atribuții:

 • Constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă și conservă colecții de cărți, publicații seriale și alte documente de bibliotecă pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere
 • Asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu și de consultare în sala de lectură, de documentare, lectură și educație permanentă, prin împrumut pentru adulți și copii
 • Achiziționează, constituie și dezvoltă baze de date, organizează cataloage și alte instrumente de comunicare a colecțiilor, în sistem tradițional și informatizat, formează și îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare
 • Inițiază, organizează sau colaborează la derularea unor proiecte, programe și activități de diversificare, modernizare și informatizare a serviciilor de bibliotecă (în funcție de alocațiile bugetare), de valorificare a colecțiilor de documente și a tradițiilor culturale locale, județene și naționale, de animatie culturală și de educație permanentă
 • Intreprinde operațiuni de avizare a restanțierilor, de recuperare fizică sau valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în condițiile legii
 • elimină periodic din colecții documentele uzate moral sau fizic
 • Organizează acțiuni de sondare a intereselor de studiu, lectură, informare și documentare a utilizatorilor activi și potențiali, de promovare a serviciilor de bibliotecă și participă la proiecte, programe și forme de cooperare bibliotecară
 • Inițiază, susține și derulează proiecte, programe și alte activități specifice pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, în interesul comunității locale, și susține formarea continuă a personalului.

Biblionet

Economia Bazata pe Cunoastre este un proiect strategic de pionierat pentru societatea cunoasterii din Romania, conceput si derulat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si finantat de Banca Mondiala si de Guvernul Romaniei.

Prin acest program, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a dotat 255 de comunitati din Romania. In fiecare comunitate inclusa in acest exercitiu inovativ a fost dezvoltata o Retea Electronica a Comunitatii Locale, ce comprima 4 noduri de importanta publica locala: Primaria, Scoala, Biblioteca si PAPI (Punct de Acces Public la Informatie).

Comuna Corbu beneficiaza de acest program din 2010 si datorita acestui Centru de Informatie a fost posibila organizarea a numeroase activitati si proiecte.

biblionet