Impozite si Taxe

Important!
In urma reorganizarii Trezoreriei, incepand cu 1.09.2013 au fost modificate conturile de trezorerie, deschise la Trezoreria Municipiului Constanta. Inainte de a efectua plati, va rugam sa consultati lista actualizata a conturilor.
Persoane fizice:
Concesiune teren  RO61TREZ23121300205XXXXX
Impozit teren extravilan  RO31TREZ2312107020203XXX
Impozit teren intravilan  RO34TREZ2312107020201XXX
Impozit cladiri  RO87TREZ2312107020101XXX

 

 • Plata impozitelor se poate face in contul corespunzator, deschis la Trezoreria Constanta, beneficiar: Comuna Corbu, CIF 4707714, Str. Principala Nr. 38, Jud. Constanta.
 • Pentru obtinerea informatiilor necesare efectuarii unei plati corecte va rugam sa contactati telefonic Compartimentul Impozite si Taxe la telefon 0241 765 100 sau 0241 765 105, interior 105.

  separator

Program Casierie

Luni – Miercuri: 8.00 – 13.00

Joi: 8.00 – 16.30

Vineri: 8.00 – 10.00

Ultima zi a lunii: 8.00-10.00

Program cu publicul – Biroul Impozite si Taxe

Luni – Vineri: 8.00 – 13.00

 separator

Atributii

 • Coordoneaza identificarea surselor de venituri bugetare.
 • Asigura organizarea programarii desfasurarii activitatii inspectorilor fiscali pentru exercitarea controlului materiei impozabile.
 • Coordoneaza încasarea impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare ce se realizeaza de la populatie, agenti economici si persoane juridice.
 • Asigura îndrumarea si controlul muncii inspectorilor precum si a celorlalti salariati care activeaza pe linie de impozite si taxe.
 • Asigura verificarea constatarilor si actelor de impunere, avizarea si valorificarea corespunzatoare a acestora.
 • Coordoneaza organizarea evidentei si contabile, a evidentei fiscale, în conformitate cu prevederile legale si asigura controlul permanent asupra tinerii corecte, la zi a acestora.
 • Coordoneaza programarea aplicarii masurilor de urmarire, încasare, lichidare a obligatiilor fiscale, precum si a aplicarii formelor de executie silita împotriva debitorilor restantieri la plata.
 • Coordoneaza rezolvarea obiectiunilor, contestatiilor si plângerilor împreuna cu personalul subordonat.
 • Urmareste încasarea veniturilor din redevente, locatii de gestiune, taxe de contributie, taxe firme, reclame, panouri publicitare, taxe pentru folosirea domeniului public aferent contractelor si conventiilor încheiate de Primarie cu diversi contribuabili, taxe ecologizare, taxe casatorii, taxe de timbru, taxe de licente, taxe participare licitatii, garantii participare licitatie, chirii spatii de locuit, spatii cu alta destinatie, chirii teren societati, chirii teren garaje, chirii teren agricol, impozite pe cladiri, mijloace auto, navale.
 • Asigura urmarirea si încasarea debitelor, calculeaza majorarile de întârziere si a penalitatile legale de la cei care le datoreaza .
 • Intocmeste înstiintari si somatii de plata catre debitori pentru a-si achita restantele de plata datorate.
 • Intocmeste referate si fise de calcul cu debitele si penalitatile datorate de debitori, pe care le înainteaza la Oficiul juridic, în vederea actionarii lor în judecata, iar în final participa la executarea silita a debitorilor.
 • Raspunde de calculatia impozitelor si taxelor locale, redeventelor si a diverselor venituri de realizat din astfel de încasari.
 • Urmareste respectarea si aplicarea hotarârilor Consiliului local si a altor acte normative în vigoare privind impozitele si taxele locale.
 • Analizeaza cererile privind amânarea, scutirea, esalonarea sau reducerea de plata a diferitelor categorii de impozite, taxe locale, taxe de timbru si documentatia necesara în acest sens, în conformitate cu legislatia în vigoare, dupa care le supune spre aprobare Consiliului local, cu viza directorului economic.
 • Intocmeste rapoarte, informari si dari de seama statistice, privind activitatile încredintate spre rezolvare, pe care le transmite la cei în drept la termenele scadente.
 • Raspunde de corectitudinea încasarilor, fiecare salariat având raspundere materiala sau penala dupa caz, pentru operatiunile financiare pe care le opereaza.
 • Asigura si raspunde de modul cum se desfasoara activitatea, în conditii de siguranta si corectitudine stabilite prin legislatia specifica operatiunilor cu numerar.