Registratura

Contact

 • Telefon: 0241 765 100

 • Fax: 0241 765 105

 • E-mail: secretariat@primariacorbu.ro

separator

Atributii

 • Asigura legatura permanenta cu publicul;
 • Asigura informarea publica directa a cetatenilor conform Legii 544/2001;
 • Asigura primirea si inregistrarea sesizarilor cetatenilor, a solicitarilor, a reclamatiilor adresate Primariei si Consiliului Local; distribuirea acestora catre compartimentele de specialitate, in vederea solutionarii in termenele legale, tinand astfel evidenta intrarilor si iesirilor de corespondenta la nivelul institutiei;
 • Urmareste circuitul corespondentei si prezinta periodic informari cu privire la stadiul rezolvarii acestora;
 • Preluarea comenzilor telefonice din exterior si din birouri si a faxurilor pe care le inainteaza spre inregistrare;
 • Asigura informarea cetatenilor cu privire la actele necesare eliberarii documentelor solicitate, precum si cu privire la programul de audiente si de lucru cu publicul;
 • Informeaza si indruma publicul, referitor la atributiile si competenta compartimentelor primariei, dand informatii primare pentru diverse solicitari;
 • Contribuie la promovarea imaginii institutiei in relatia cu cetatenii;
 • Afisarea diferitelor comunicari la avizierul Primariei;
 • Convocarea prin note telefonice a consilierilor pentru participarea la sedintele Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate;
 • Executarea serviciului de expediere a corespondentei create la nivelul Primariei ;
 • Arhivarea si inventarierea pe termene de pastrare, conform Nomenclatorului arhivistic a documentelor create la nivelul serviciului.