Urbanism

Documente de Urbanism emise de Primaria Comunei Corbu

Certificate de Urbanism Autorizatii de Construire Receptii Finale


Atributii

 • aplica legislatia specifica domeniul urbanism si protectia mediului, la nivelul comunei
 • aplica politica autoritatii locale in domeniul urbanismului si protectiei mediului
 • participa la organizarea licitatiilor pentru terenurile aflate in administrarea primariei
 • participa la verificarea si receptia lucrarilor de cadastru imobiliar si a retelelor edilitare
 • gestioneaza baza de documente si informatii necesare desfasurarii activitatii de urbanism
 • intreprinde demersurile legale pentru contactarea proiectantului obiectivelor de investitii, de interes public
 • face propuneri si ia masuri pentru imbunatatirea dotarii, infrumusetarii si utilizarii domeniului public, curatenia strazilor, pietelor si a celorlalte locuri publice, colectarea si indepartarea reziduurilor menajere si stradale , sortarea si valorificarea materialelor refolosibile
 • colaboreaza cu persoane fizice si juridice in scopul realizarii activitatii sale
 • executa operatii de tinere la zi a registrelor agricole
 • tine evidenta fondului funciar reconstituit potrivit legii
 • executa operatii de miscare a efectivelor de animale si modificari in registrele agricole
 • urmareste folosirea rationala a pajistei comunale
 • elibereaza certificate de producator agricol si de proprietate a animalelor
 • elibereaza documente care atesta fapte si date aflate in evidenta registrelor agricole
 • pune in aplicare dispozitiile Legii nr.18/1991, nr.169/1997 si nr.1/2000, privind fondul funciar, alaturi de comisia locala
 • colaboreaza cu toate compartimentele din primarie