Achizitii

INVITATIE DE PARTICIPARE

Decizia nr. 2339/CS/2630/30.12.2019, pentru solutionarea contestatiei inregistrata la CNSC cu nr. 50593/10.12.2019

Raspuns solicitari de clarificare – Referitor la Procedura Proprie : Servicii de paza, Anunt de publicitate nr. ADV1107486/07.10.2019

Invitatie de participare la achizitia de servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectul de investitie “Sistem de supraveghere video stradala in comuna Corbu, jud. Constanta “

Caiet de sarcini la achizitia de lucrari “REPARATII DISPENSAR MEDICAL CORBU 1”

Invitatie de participare la achizitia de lucrari “REPARATII DISPENSAR MEDICAL CORBU 1”

Invitatie de participare „Achizitie servicii de reparare si intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor”

Achizitie publica servicii deratizare si dezinsectie

Achizitie servicii de intretinere spatii verzi

Anunt privind contractarea serviciilor de intretinere spatii verzi

Achizitie servicii ecarisaj

Primaria Comunei Corbu anunta agentii economici interesati sa depuna oferte in vederea prestarii serviciului de ecarisaj “Servicii prindere, transport si gestionarea cainilor fara stapan de pe domeniul public al Comunei Corbu”. Detalii

Achizitie servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier

CATRE, OPERATORII ECONOMICI INTERESATI Autoritatea contractantă, Comuna CORBU, persoana juridica romana cu sediul Strada Principala Nr. 38, Telefon/Fax : 0241-765100 , 0241-765105, Judetul Constanta, Romania,  Cod Unic de inregistrare 4707714,  a demarat

Achizitie SERVICII DE DERATIZARE SI DEZINSECTIE pentru obiectivele edilitare

Autoritatea contractantă, Comuna CORBU, persoana juridica romana cu sediul Strada Principala Nr. 38, Telefon/Fax : 0241-765100 , 0241-765105, Judetul Constanta, Romania, Cod Unic de inregistrare 4707714, va invita sa participati, prin depunerea de oferte,

Achizitie servicii de prindere, transport si gestionare a cainilor fara stapan

CATRE OPERATORII ECONOMICI INTERESATI  1. Autoritatea contractantă, Comuna CORBU, persoana juridica romana cu sediul Strada Principala Nr. 38, Telefon/Fax : 0241-765100 , 0241-765105, Judetul Constanta, Romania,  Cod Unic de Inregistrare 4707714, va invita

Asigurarea pazei la institutiile publice de pe raza comunei Corbu

Invitatie de participare – Achizitie publica “Asigurarea pazei la institutiile publice de pe raza comunei Corbu”  

Atribuire lucrare “Extindere corp Scoala V. Alecsandri – grupuri sanitare parter”

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrari EXTINDERE CORP C1 LA SCOALA  GIMNAZIALA VASILE ALECSANDRI CORBU CU GRUPURI  SANITARE

Atribuire lucrare constructie metalica “Hala parter”